Showing 1–12 of 13 results

Đèn Gỗ DG1002

Mã sản phẩm: DG1002

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 430 x 430 x 330 (mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1002
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

620.000 

Đèn Gỗ DG1003

Mã sản phẩm: DG1003

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 350 x 350x 330 (mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1003
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

580.000 

Đèn Gỗ DG1004

Mã sản phẩm: DG1004

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 250 x 250x 250 (mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1004
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

580.000 

Đèn Gỗ DG1006

Mã sản phẩm: DG1006

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 330 x 330 x 200(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1006
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

610.000 

Đèn Gỗ DG1007

Mã sản phẩm: DG1007

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 250 x 250 x 300(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1007
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

540.000 

Đèn Gỗ DG1009

Mã sản phẩm: DG1009

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 550 x 550 x 530(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1009
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

990.000 

Đèn Gỗ DG1010

Mã sản phẩm: DG1010

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 450 x 450 x 220(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1010
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

850.000 

Đèn Gỗ DG1011

Mã sản phẩm: DG1011

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 900 x 900 x 330 (mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1011
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

1.550.000 

Đèn Gỗ DG1014

Mã sản phẩm: DG1014

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 400 x 400 x 400(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1014
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

690.000 

Đèn Gỗ DG1016

Mã sản phẩm: DG1016

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 600 x 600 x 420(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1016
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

850.000 

Đèn Gỗ DG1017

Mã sản phẩm: DG1017

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 350 x 350 x 270(mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1017
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

540.000 

Đèn Gỗ DG1019

Mã sản phẩm: DG1019

Chất liệu: Gỗ Bạch Dương.

Kích Thước: 430 x 430 x 280 (mm)

Bộ sản phẩm bao gồm:
– Đèn Gỗ DG1019
– Đui đèn + dây dẫn
– Bóng đèn LED vàng 5W

Liên hệ: 0915804761

Địa chỉ: 423D Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

590.000